GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ RẬP CÔNG NGHIỆP SƠ MI, QUẦN ÂU, CHÂN VÁY, THỜI TRANG BIẾN KIỂU, VEST NỮ

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ RẬP CÔNG NGHIỆP SƠ MI, QUẦN ÂU, CHÂN VÁY, THỜI TRANG BIẾN KIỂU, VEST NỮ

BÀI 1: THIẾT KẾ ÁO SƠ NỮ CƠ BẢN

1. Bảng thông số thành phẩm:

P.O.M ( Point of measurement) Target
Body length from HPS Dài áo 22
Back neck width (edge to edge) Rộng cổ 6 3/4
Shoulder width Rộng vai 15 1/4
Across Front 6” down from HPS Ngang kích ngực trước từ đỉnh vai xuống 6” 13
Across Back 6” down from HPS Ngang kích sau trước từ đỉnh vai xuống 6” 14 1/4
Front neck drop Hạ cổ trước 3 1/2
Back neck drop Hạ cổ sau 5/8
Armhole (straight) Nách đo thẳng 8
Chest 1” down fr Armpit Vòng ngực dưới nách 1” 17 1/2
Waist 15” down HPS Vòng eo từ đỉnh vai xuống 15” 17
Bottom sweep Ngang lai 20 1/4
Bicep 1” down from Armpit Ngang bắp tay dưới nách 1” 6 1/2
Elbow 12” from Shoulder Khủy tay đo từ vai xuống 12” 5 3/4
Sleeve opening Cửa tay 4 1/2
Sleeve length Dài tay 25 1/2
Sleeve band height Cao măng sếch 1 3/4
Sleeve slit length Xẻ trụ tay 4
Collar width @ CB Cao giữa lá cổ sau 3 1/4
Collar width @ Front Cao cạnh lá cổ 2 5/8
Front pocket opening at top (no flap) Rộng miệng túi (không tính nắp) 3 3/4
Front PKT bottom width Rộng đáy túi 3 1/4
Front PKT longest @ length point (no flap) Dài giữa túi ( không tính nắp) 4 1/2
Front side PKT length Dài sườn túi 5
Placket width To bản nẹp áo 1 5/8

 

 

2. Thiết kế
a. Phân tích mẫu
– Quy cách áo đang đo chiều ngang ½ vòng, đơn vị Inch
– Áo có Pen trước, sau
– Nách Tay khớp nách thân (đường ráp sườn Tay và sườn áo trùng nhau)
– Có túi ngực
b. Thân trước
-Vẽ khung sườn
+ Chiều dài AB = dài áo (gồm sa vạt)+ Chiều rộng E3= Ngực /2
+ Hạ Vai: kiểm tra tài liệu, nếu tài liệu không có, dùng công
thức
Hạ vai AC = ngang vai/10
+ Ngang vai C1 = số đo/2
+ Hạ kích ngực trước AD = số đo
+ Hạ ngực: Vẽ nách đo thẳng theo thông số (đường 1-3)
+ Hạ eo AF = số đo
+ Sa vạt BB’=¾”
-Vẽ Cổ
+ Hạ cổ: A7 = số đo
+ Rộng cổ A6 = 1/2 số đo

-Vẽ nách+ Kích ngực trước D2 = ½ số đo

+ Vẽ đường cong đi qua 3 điểm 1, 2, 3
-Vẽ sườn áo
+ Ngang lai B’4 = ½ số đo
+ Vẽ đường thẳng 34 -> đánh cong 3/8
-Vẽ lai áo
+ Sa vạt BB’ = 3/4
+ Giảm cao sườn 44’ = ½ -> 3/4+ Vẽ đường cong 4’B
-Vẽ ly
+ Vẽ đường Dang ngực 89 song song AB cách AB = Dang ngực /2 (Thông số không có thì đo trên
Dummy), nếu Dummy không có thì xác định ngẫu nhiên, Có thể = 45% đường ngang ngực
+ Đầu ly: cách ngang ngực 1 ½” (HOẶC XÁC ĐỊNH CHÉO NGỰC TRÊN DUMMY)
+ Rộng ly = FF’-1/2 thong số eo

Vẽ Nẹp áo: vẽ đường thẳng song song và cách AB = ½ rộng Nẹp
c. Thân sau
-Vẽ khung sườn: Copy khung sườn của thân trước sang gồm các vị trí đo+ Chiều dài AB = dài áo – sa vạt
+ Chiều rộng E3 = Ngực/2
+ Hạ vai AC = ngang vai /10
+ Hạ kích ngực sau AD = số đo
+ Ngang vai C1 = số đo/2

+ Hạ ngực: Vẽ nách đo thẳng theo thông số
(Đường 1-3)
+ Hạ eo AF = số đo
-Vẽ Cổ

+ Hạ cổ: A7 = số đo
+ Rộng cổ A6 = 1/2 số đo
-Vẽ nách
+ Vẽ đường Ly 89 song song AB cách AB = ½ đường ngang ngực = ½ E3
+ Đầu ly: ngay đường ngang ngực
+ Rộng ly = FF’-1/2 thong số eo.
+ Kích ngực sau D2 = ½ số đo
+ Vẽ đường cong đi qua 3 điểm 1, 2, 3
-Vẽ sườn áo
+ Ngang lai B4 = ½ số đo
+ Vẽ đường thẳng 34 -> đánh cong 3/8
-Vẽ lai áo
+ Giảm cao sườn 44’ = 1/2 -> 3/4
+ Vẽ đường cong 4’B

-Vẽ lyd. Vẽ độ chồm vai

Thân trước:
– Vẽ đường thẳng 1’6’ song song với đường 16, cách đướng 16
là ¾ (nếu tài liệu cho thông số thì theo tài liệu)

– Cắt đoạn dư giữa đường 1’6’ và đường vòng cổ trước tại giao điểm 6’và đo thông số đường 1’6’ (trên
hình đang là 4 5/16”)

 

Thân sau:
– Vẽ đường thẳng 1’6’ song song với đường 16, cách
đướng 16 là ¾ (nếu tài liệu cho thông số thì theo tài liệu)
– Điều chỉnh thông số đường 1’6’ của thân sau bằng với
đường 1’6’ của thân trước (giảm phía bên cổ để Form cổ không
bị gãy góc khi ghép Vai con thân trước và thân sau lại với nhau)
Ráp vai con thân sau và thân trước để kiểm tra độ tròn nách và cổ

 

 

 

e. Tay áo
– Dài Tay AB = số đo – cao mangsech
– Ngang bắp Tay CD = số đo x 2 = 13”
– Hạ nách Tay A0 = Vòng nách/3 – (0 -> ¼)
(tùy độ cầm Tay áo)
– AD = vòng nách trước – (0->1/8)
– AC = vòng nách sau + (1/4 -> 1/8)
– Chia đoạn 0D ra 4 đoạn bằng nhau, mỗi đoạn thẳng = D1
– Tạo thêm điểm 2 sao cho A2 = D1 +1/2”
– Tạo thêm điểm 3 sao cho A3 = D1 +1/2”
– Tạo thêm điểm 4 sao cho C4 = D1:2
– Nối 1,2; 3,4

– Vẽ cong nách trước tiếp tuyến với đường 12
– Vẽ cong nách sau tiếp tuyến với đường 34
– Cửa Tay HG = số đo x2 + rộng pen Tay sau + Rộng viền trụ lớn
– Vẽ sườn Tay

 

 

f. Mangshet
Dài Mangsech AB = số đo + ¾ chồm gài nút
Cao Mangsech = số đo
Bo tròn 2 góc Mangsech
g. Vẽ chân cổ
– Dài chân cổ BC= ½ (Vòng cổ trước + sau) + ½ rộng nẹp áo
– Cao chân cổ AB = số đo
– BE = ½ vòng cổ sau
– EG = 1/3 EC
– E1 = 1/8
– G2 = 3/16
– CI = 5/8

– D3 = cao chân cổ h. Vẽ Lá cổ
– Cao lá cổ AB = số đo
– HI = ½ nẹp áo (điểm ngay đinh áo – vị trí nút)

Rộng trụ = to bản trụ nhỏ X4
Canh sợi xéo 45

 

– Dựng HC vuông góc đường chân cổ dưới
– Đánh cong AC
– Má cổ CE = số đo
– Dài lá cổ BE = số đo
i. Vẽ trụ tay lớn
– AB = Dài trụ
– CE = cao xẻ trụ
– CD = to bản trụ X2
j. Vẽ trụ tay nhỏ
Dài trụ = dài đường xẻ + 1”

0
k. Vẽ túi
Dài túi = thông số
Rộng túi = thông số

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo
0934 957 417