GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ THUẬT THIẾT KẾ RẬP -SƠ ĐỒ VI TÍNH GARMENTTECH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ THUẬT THIẾT KẾ RẬP -SƠ ĐỒ VI TÍNH GARMENTTECH

 Chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công ty, củng như nhu cầu nâng cao năng lực trong công việc của người lao động,

Garmenttech thường xuyên mở các lớp đào tạo thiết kế từ cơ bản đến nâng cao. Đáp ứng mọi nhu cầu học hỏi của từng học viên,

có lớp học nhóm (một thầy hương dẩn 3-5 học viên ) các lớp học cá nhân (thầy kèm một học viên)…….Tuy nhiên giờ học rất linh

hoạt cho học viên lựa chọn

Trước khi bắt đầu đăng ký các học viên sẻ được đánh giá năng lực để giáo viên có thể áp đụng kỹ năng sư phạm thích hợp cho

từng học viên

Ngoài ra sau khi tốt nghiệp khóa học các học viên có nhu cầu tìm việc sẻ được Garmenttech giới thiệu việc làm, các công ty có

nhu cầu tuyển dụng chúng tôi sẻ giới thiệu đối tượng thích hợp với công ty.

Xem link: THIẾT KẾ RẬP – DẠY NHẢY SIZE – DẠY GIÁC SƠ ĐỒ